Byggeprosjekt Sandesund

NYE SKISSER AV ANLEGGETFUNDAMENTERING ER I GOD GANG
Det borres og lages fundamentering om dagen. Dette var slik byggetomta så ut 20.februar.


RIVING AV GAMMEL BYGNINGSMASSE
Tomten det nye anlegget skal bygges på er nå klar. Alt av gammel bygningsmasse er nå revet og fjernet. I disse dager er nedborring av fundamenter i full gang. Vi har montert "Time lapse kamera" på toppen av storcellene og vil filme alle prosessene i forbindelse med utbyggingen. Første film fra riving kommer HER.

BYGGEPROSJEKTET ER I GANG I SANDESUND
Østfoldkorn SA hadde i dag besøk av landbruks- og matminister Bård Hoksrud for å markere anleggstart for vår utvidelse av anlegget i Sandesund. Vi gleder oss til å tilby våre produsenter enda bedre mottakskapasitet. Utbyggingen vil bidra til økt kvalitet og effektivisert varestrøm for norsk korn som råvare til matmel, gryn og kraftfôr som er viktig for en høyest mulig norsk selvforsyningsgrad.


IGANGSETTELSE AV PROSJEKT
Styrene i hhv. Østfoldkorn SA og Felleskjøpet Agri SA har nylig bestemt at det skal gjennomføres en stor, felles utbygging på Sandesund. Det er snakk om et komplett nytt anlegg med kornmottak, korntørke og lagringssiloer som både skal bedre mottakskapasiteten for Østfoldkorn SA sine kornprodusenter samt bidra til effektiv transittering av korn fra FKA’s innlandsanlegg på hele Østlandet og til kyst. Anlegget vil dermed komme til nytte både for kornprodusentene som leverer direkte til Østfoldkorn samt øvrige produsenter på Østlandet ved at plassituasjonen på FKA’s innlandsanlegg blir bedre.

Det nye anlegget vil driftes som en integrert del av Østfoldkorn sitt eksisterende kornmottaksanlegg for maksimal stordriftsfordel og ha en nominell mottakskapasitet på 200 tonn/time og lagringskapasitet på 26.000 tonn korn. I tillegg kommer altså Østfoldkorns eksisterende mottaks- og lagringskapasitet på stedet.

Nå når Østfoldkorn og Felleskjøpet Agri samarbeider om å bygge dette anlegget så er det et svært viktig bidrag for å kunne ta vare på og utnytte den norske matkornavlinga optimalt. Mens de lokale bygdemøllene som oftest bruker matkornet i kraftfôrproduksjonen, noe som ikke er spesielt bra ressursutnyttelse, så har Østfoldkorn og det nye anlegget kapasitet, kompetanse og utstyr for å sortere og ta vare på det norske matkornet slik at norske forbrukere kan få mest mulig norskprodusert mel i butikkhyllene.

Videre vil anlegget bidra til en enda mer effektiv kornlogistikk fra Østlandet og ut til kraftfôrfabrikker på Vestlandet og i Trøndelag. Det er avgjørende for at Norge som nasjon kan utnytte de store gras- og beiteressursene i øvrige av landets regioner. På den måten får vi høyest mulig norsk matproduksjon og selvforsyningsgrad noe som er et tverrpolitisk målsetning.

Anlegget vil bli eid av et 50/50 felleseid selskap mellom Østfoldkorn og Felleskjøpet Agri som heter Østfold Kornmagasin AS.

Utbyggingen har ingen konsekvenser for Østfoldkorns anlegg i Halden som er og fortsatt skal være et viktig anlegg for Østfoldkorn.

Kort info om prosjektet:
Byggherre: Østfold Kornmagasin AS, kontaktperson Magnus Talberg, mobil 95915186, e-post magnus.talberg@ostfoldkorn.no
Byggestart: Januar 2019
Ferdigstilling: Juni 2020
Budsjett: 120 millioner kroner
Lagringskapasitet: 26.000 tonn fordelt på totalt 16 siloer
Tørkekapasitet: 60 tonn/time (5% reduksjon i vanninnhold)
Mottakskapasitet: 200 tonn/time
Utlastingskapasitet til båt: 300 tonn/time

Leverandører:
Overordned prosjektering: Rambøll Norge AS
Betong- og grunnarbeider: Øst AS
Prosjektering av siloer og transportutstyr: Cimbria Unigrain AS (Danmark)