Kornpriser

Noteringspriser for Østfoldkorn SA avdeling Halden og Sandesund

Prisene gjelder for korn av basiskvalitet med 15% vann og er IKKE fratrukket omsetningsavgift eller analyse/ avregningskostnader.

Det taes også forbehold om endring av noteringsprisene til markedsregulator

Noteringspris (kr. pr. kg) 

Uke Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49
Hvete, matkvalitet 3,22 3,24 3,26 3,28 3,30
Hvete, forkvalitet 2,86 2,88 2,90 2,92 2,94
Rug, matkvalitet 2,82 2,82 2,82 2,82 2,78
Rug, forkvalitet 2,50 2,52 2,54 2,56 2,58
Erter 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48
Bygg 2,74 2,76 2,78 2,80 2,82
Havre 2,47 2,49 2,51 2,53 2,55
Oljefrø 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61
Åkerbønner 4,31 4,31 4,31 4,31

4,31

Det vil også for sessongen 2017-18 utbetales et kvantumstillegg. Tillegget utgjør 30kr/tonn for totalleveranser over 200 tonn, 40kr/tonn over 400 tonn og 50kr/tonn over 600 tonn.