Kornpriser

Noteringspriser for Østfoldkorn SA avdeling Halden og Sandesund

Prisene gjelder for korn av basiskvalitet med 15% vann og er IKKE fratrukket omsetningsavgift eller analyse/ avregningskostnader.

Det taes også forbehold om feil eller endring av noteringsprisene til markedsregulator

Noteringspris (kr. pr. kg) 

Uke Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 26
Hvete, matkvalitet 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23
Hvete, forkvalitet 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86
Rug, matkvalitet 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91
Rug, forkvalitet 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Erter 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63
Bygg 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
Havre 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Oljefrø 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
Åkerbønner 4,36 4,36 4,36 4,36

4,36

KVANTUMSTILLEGG:
Det vil også for sessongen 2018-19 utbetales et kvantumstillegg. Tillegget utgjør 30kr/tonn for totalleveranser over 200 tonn, 40kr/tonn over 400 tonn og 50kr/tonn over 600 tonn.

ETTERBETALING TIL ANDELSEIERNE:  
Etterbetaling til andelseiere avhenger av selskapets økonomiske resultat og årsmøtets disponeringer av årsresultat. Etterbetalingen vil dermed variere fra år til år (tall i øre/kg).
2013     2014     2015     2016     2017
 5,5        4,8        4,5        2,0        3,0