Kornpriser

Noteringspriser for Østfoldkorn SA avdeling Halden og Sandesund

Prisene gjelder for korn av basiskvalitet med 15% vann og er IKKE fratrukket omsetningsavgift eller analyse/ avregningskostnader.

Det taes også forbehold om feil eller endring av noteringsprisene til markedsregulator
noteringspris (kr. pr. kg) 

  Uke 21  Uke 22  Uke 23   Uke 24  Uke 25 
Hvete, matkvalitet     3,39 3,39 3,39 3,39 3,39
Hvete, forkvalitet 3,01 2,99 2,97 2,95 2,95
Rug, matkvalitet 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
Rug, forkvalitet 2,64 2,62 2,60 2,58 2,58
Erter 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Bygg/Rughvete 2,93 2,91 2,89 2,87 2,87
Havre 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62
Oljefrø 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68
Åkerbønner 4,59 4,59 4,59 4,59

4,59

KVANTUMSTILLEGG:
Det vil også for sessongen 2019-20 utbetales et kvantumstillegg. Tillegget utgjør 30kr/tonn for totalleveranser over 200 tonn, 40kr/tonn over 400 tonn og 50kr/tonn over 600 tonn. Nytt av året er et steg til. Det gis 60kr/t ved leveranser over 800 tonn.

ETTERBETALING TIL ANDELSEIERNE:  
Etterbetaling til andelseiere avhenger av selskapets økonomiske resultat og årsmøtets disponeringer av årsresultat. Etterbetalingen vil dermed variere fra år til år (tall i øre/kg).
2013     2014     2015     2016     2017     2018         
 5,5        4,8        4,5        2,0        3,0         1,5