Om oss

Avdeling Halden | Avdeling SandesundHistorie | Organisasjon

Øsfoldkorn SA er et eierselskap for Halden Kornsilo & Mølle og Sandesund Kornsilo. Virksomheten består i mottak, behandling og utskipning av korn. Anleggene i Halden leierenser også såkorn. Selskapet mottok, behandlet og skipet ut ca. 87 000 tonn korn, oljefrø og erter i 2016. Dessuten er anleggene i Halden og Sarpsborg transittanlegg for møller i indre / øvre Østfold for overskuddskorn som skal til Vestlandet / Trøndelag. I 2016 mottok vi 15 000 tonn Transitt.

Nøkkeltall 2016:

 

Avdeling Halden Sandesund
Mottak Produsentkorn 27 774 tonn 44 369 tonn
Mottak transittkorn 1 672 tonn 13 388 tonn
Bruttoomsetning 223 millioner