Om oss

Avdeling Halden | Avdeling SandesundHistorie | Organisasjon

Øsfoldkorn SA er et eierselskap for Halden Kornsilo & Mølle og Sandesund Kornsilo. Virksomheten består i mottak, behandling og utskipning av korn. Anleggene i Halden leierenser også såkorn. Selskapet mottok, behandlet og skipet ut ca. 96 000 tonn korn, oljefrø og erter i 2017. Dessuten er anleggene i Halden og Sarpsborg transittanlegg for møller i indre / øvre Østfold for overskuddskorn som skal til Vestlandet / Trøndelag. I 2017 mottok vi 18 000 tonn Transitt.

Nøkkeltall 2017:

 

Avdeling Halden Sandesund
Mottak Produsentkorn 32 036 tonn 45 209 tonn
Mottak transittkorn  582 tonn 17 2112 tonn
Bruttoomsetning 248 millioner