Kornpriser

Noteringspriser for Østfoldkorn SA avdeling Halden og Sandesund

Prisene gjelder for norskprodusert vare av basiskvalitet og er IKKE fratrukket omsetningsavgift eller analyse/ avregningskostnader. 

Det taes også forbehold om feil eller endring av noteringsprisene til markedsregulator
noteringspris (kr. pr. kg) 

  Uke 18

Uke 19 

Uke 20   Uke 21  Uke 22
Hvete, matkvalitet     3,68 3,66 3,65 3,65 3,65
Hvete, forkvalitet 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
Rug, matkvalitet 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24
Rug, forkvalitet 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
Erter 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34
Rughvete 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Bygg 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05
Havre 2,89 2,87 2,86 2,85 2,85
Oljefrø 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40
Åkerbønner 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36

KVANTUMSTILLEGG:
Det vil også for sesongen 2021-22 utbetales et kvantumstillegg. Tillegget utgjør 30kr/tonn for totalleveranser over 200 tonn, 40kr/tonn over 400 tonn, 50kr/tonn over 600 tonn og 60kr/t  over 800 tonn, og 70kr/t for leveranser over 1.000 tonn. 

ETTERBETALING TIL ANDELSEIERNE:  
Etterbetaling til andelseiere avhenger av selskapets økonomiske resultat og årsmøtets disponeringer av årsresultat. Etterbetalingen vil dermed variere fra år til år (tall i øre/kg).
2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020    
 5,5        4,8        4,5        2,0        3,0         1,5        3,0        5,0