Velkommen til Østfoldkorn SA

Østfoldkorn SA ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte. Vil også oppfordre til å besøke vår Facebookside, her publiserer vi fortløpende aktuelle nyheter og endringer.

Muligheten for lagringsavtale er nå avsluttet. Vi har fått inn den mengden vi har mulighet til å lagre!


INFORMASJON OM SESONGEN

Denne sesongen er litt annerledes også på våre mottak. Vi er helt avhengig av å minimere muligheten for smitte av ansatte, vi vil derfor gjøre en del tiltak for å redusere kontakten mellom ansatte og produsenter/leverandører på mottaket. Disse vil fortløpende bli kommunisert på vår facebookside og via sms

Åpningstider
Vår ordinære åpningstid er mandag til fredag 07.00 til 16.00. Dette vil justeres fortløpende fremover. Vi vil publisere disse endringene på vår facebookside. Alternativt kan dere ringe oss på 69181819. 

Påmelding
Påmelding vil skje mellom 07.30 og 15.30 ved å ringe 69181819, alternativt kan dere sende melding til oss på https://www.facebook.com/ostfoldkorn eller på post@ostfoldkorn.no. Påmelding vil IKKE være mulig på mottaket på grunn av smittetiltakene. 

Spesielle smittetiltak:
Østfoldkorn forholder seg til myndighetens retningslinjer og gjør det vi kan for å bidra til redusert smittespredning, samtidig som vi er bevisst vårt ansvar i å opprettholde normal vareforsyning til matmelmøller og kraftfôrindustri.

Viktig at leveringsseddel blir utfylt før dere kommer til mottaket. Pause/kafferom vil være stengt gjennom sesongen. Toaletter vil heller ikke være tilgjengelige. Videre instruksjoner vil bli gitt på mottaket.

Kornoppgjør:
Første kornoppgjør blir beregnet etter 25. august. Dette er datoen som omsetningsavgiften blir bestemt. Vi vil derfra beregne oppgjør fortløpende når analyseresultatene blir klare.

Sikkerhet på mottaket:
Vi vil poengtere noen viktige sikkertsmomenter i forbindelse med levering av korn på våre mottak:

  • Besøkende til våre anlegg skal ikke oppholde seg unødvendig i tippesonen. Ved tipping må samtlige holde god avstand til baklem.
  • Bønder/Transportører må sjekke tilstanden på sikkerhetskjettingen på samtlige kasser/hengere jevnlig.
  • Sjekke at trekkrok er låst før tipping.


Kvantumstillegg:
          > 200 tonn: +30 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 400 tonn: +40 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 600 tonn: +50 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 800 tonn: +60 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 1000 tonn: +70 kr/tonn omregnet tørr vare

Kvalitetsbestemmelser:
          Henviser til FKA kornguiden 2020/21!

Har dere Ksl i orden?
KSL er kornbransjens felles løsning for dokumentert kvalitetsproduksjon. Industrien som er mottaker av deres råvarer stiller krav om dette i tillegg til de kjente kvalitetskriteriene.

For en etablert KSL betinger en egenrevisjon årlig. I tillegg skal aktuelle avvik være lukket i henhold til fristene som er gitt etter eksterne revisjoner.

Det er to forhold som må være i orden FØR kornlevering.

Egenrevisjonen må være gjennomført og godkjent.
Avvik etter ekstern revisjon på gården må være lukket.
Om et eller flere av disse punktene ikke er i orden blir det foretatt pristrekk på 10 øre/kg. I tillegg blir matkorn nedgradert til fòrkvalitet (med 10 øre/kg trekk i tillegg).

Vi oppfordrer alle til å sjekke at dette er i orden nå i forkant av levering !

Såkornrensing:
          Såkornrensing skjer i Halden etter avtale med anlegget.
          Rensing andelseier: 0,55 kr/kg
          Rensing ikke andelseier: 0,75 kr/kg

ØNSKER DU Å BLI ANDELSEIER?
Vi håper og ønsker at du som leverer korn til oss ønsker å bli medeier i selskapet. Ta kontakt med oss om mer informasjon. Skjema for innnmelding finner du HER.
 

NYTTIGE LINKER:

  • Årsberetning og regnskap 2019 finner du HER
  • Innmeldingsskjema som andelseier finner du HER
  • Kornguiden 2020-21 finner dere HER
  • Leveringsseddel finner dere HER
  • Vedtekter for Østfoldkorn finner dere HER.