Velkommen til Østfoldkorn SA sin hjemmeside

Østfoldkorn SA  ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til nyheter, informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte.

 

20.05.2016: Anlegget i Sandesund blir stengt for mottak i uke 21 og 22 (23.05-03.06) 
Dette grunnet oppgradering av styringssystem.

04.04.2106: Anlegget i Halden er steng for mottak og rensing ut sessongen.

23.03.2016: Stenger anlegget i Halden fra mandag 4.April
Som gjort kjent tidligere så er vi i ferd med å bytte hele styringssystemet i Halden.  Fra og med mandag 4.april stenger all drift på grunn av utskiftingen.  Mottaket i Sandesund er i normal drift.