Velkommen til Østfoldkorn SA sin hjemmeside

Østfoldkorn SA  ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til nyheter, informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte.


Årsberetning og regnskap 2016


Merk:  Åpningstiden i Sandesund kommer til å være mellom kl. 07.00 og 15.00 fra mandag 6.mars. Dette grunnet sykdom. 
 

PRISKURVER FOR KORN FREMOVER:
Alle prisene er nå på topp bortsett fra Mathvete,  den vil gå opp 8 øre/kg fra og med uke 7. Under følger når de ulike slagene faller i pris.
Hvete, mat:
Går opp 8 øre/kg i uke 7, så gradvis nedtrapping fra uke 12
Hvete, fòr:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Rug, mat:
Gradvis nedtrapping fra uke 10
Rug, fòr:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Bygg:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Havre:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Oljefrø:
Går ned 5 øre/kg fra uke 7
Erter:
Holder seg stabil ut sessongen
Åkerbønner:
Holder seg stabil ut sessongen

 

MERK:
Det er påvist mjøldrøye i partier med rug på vestfoldsiden.  Vi vil følge ekstra med på dette fremover også på våre mottak.  Skulle vi finne dette i lasset i forkant av tipping blir partiet avvist. Skulle vi være så uheldig å kjøre inn et parti med dette innholdet vil det gi nulloppgjør til produsenten.