Velkommen

Østfoldkorn  ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til nyheter,  informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte.

Gi oss gjerne tips og tilbakemeldinger HER.


———————————————————————————————————————

VIKTIG

Forhåndsprøve på hvete klasse 3

Vi har valgt å øke kvantumstillegget!


SKJEMAER OG GUIDER:

Kornguiden 2013/14 

Leveringsseddel

DIVERSE:
Våre sammarbeidspartnere