Velkommen til Østfoldkorn SA sin hjemmeside

Østfoldkorn SA  ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til nyheter, informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte.

Godt i gang med det nye året
Vi ønsker alle våre sammarbeidspartnere fortsatt et riktig godt nytt år. I utgangspunktet så er våre mottak åpne mellom kl.07.00 og 16.00 på hverdager. Lørdag 7. januar vil vi holde åpent (hvis været tilsier at det er behov). Vi kommer tilbake med mer informasjon om åpningstiden.

Vi er litt forsiktige med å sette opp veldig konkrete langdager. Ta kontakt med oss så skal nok det meste ordne seg :-)

Sandesund: 69150666
Halden: 69181819

 

PRISKURVER FOR KORN FREMOVER:
Hvete, mat:
Pris i sesong (3,03), stiger fra uke 43 til topppris i uke 3 (3,24).
Hvete, fòr:
Pris i sesong (2,69), stiger fra uke 43 til toppris i uke 4 (2,91).
Rug, mat:
Pris i sesong (2,80), stiger fra uke 41 til toppris i uke 3 (2,92).
Rug, fòr:
Pris i sesong (2,35), stiger fra uke 43 til toppris i uke 4 (2,55).
Bygg:
Pris i sesong (2,61), stiger fra uke 43 til toppris i uke 4 (2,83).
Havre:
Pris i sesong (2,38), stiger fra uke 46 til toppris i uke 3 (2,54).
Oljefrø:
Pris i sesong (5,63), vil gå ned i uke 46 og ligge der ut sesongen (5,55).
Erter:
Pris i sesong (3,50), vil gå ned i uke 44 og ligge der ut sesongen (3,42).
Åkerbønner:
Pris i sesong (4,33), vil gå opp i uke 44 og ligge der ut sesongen (4,40).

PRISEN VIL TRAPPES GRADVIS NEDOVER FOR ALLE VARER FRA OG MED UKE 10 ( 6. MARS).


MERK:
Det er påvist mjøldrøye i partier med rug på vestfoldsiden.  Vi vil følge ekstra med på dette fremover også på våre mottak.  Skulle vi finne dette i lasset i forkant av tipping blir partiet avvist. Skulle vi være så uheldig å kjøre inn et parti med dette innholdet vil det gi nulloppgjør til produsenten.