Velkommen til Østfoldkorn SA sin hjemmeside

Østfoldkorn SA  ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til nyheter, informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte.


AKTUELT:

Årsberetning og regnskap for 2016 finner du HER

Se den nye filmen om Østfoldjordbruket HER
 


PRISKURVER FOR KORN FREMOVER:

Hvete, mat:
Går opp 8 øre/kg i uke 7, så gradvis nedtrapping fra uke 12
Hvete, fòr:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Rug, mat:
Gradvis nedtrapping fra uke 10
Rug, fòr:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Bygg:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Havre:
Gradvis nedtrapping fra uke 12
Oljefrø:
Går ned 5 øre/kg fra uke 7
Erter:
Holder seg stabil ut sessongen
Åkerbønner:
Holder seg stabil ut sessongen