Velkommen til Østfoldkorn SA


Østfoldkorn SA ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til nyheter, informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte. Vil også oppfordre til å besøke vår Facebookside, her publiserer vi fortløpende aktuelle nyheter og endringer.

ENDRING AV PRISLØYPA FREMOVER!!
Norske Felleskjøp som markedsregulator har endret sin prisprognose frem mot nyttår. Dette påvirker også direkte våre priser. Bakgrunnen for endringen er at lite kornvolum kombinert med svært tørt korn, legger til rette for at en større andel av kornet enn normalt blir lagra hos bonde for levering etter nyttår. Følgende endringer blir gjort:

 • Byggpris blir redusert fra og med uke 42 med 3 øre i forhold til først forventet. Det betyr at i uke 42 øker byggprisen med 3 øre/kg, ikke 6 øre/kg som først antatt. Toppris på bygg blir i uke 50, 2,94kr/kg.
 • Mathvetepris blir redusert fra og med uke 43 med 2 øre/kg.Ny topppris blir i uke 50 på 3,42kr/kg.
 • Oljefrøpris vil bli redusert med 4 øre fra og med uke 40.

AKTUELLE SAKER:

 • Vi nærmer oss sakte datoen for årets fagmøte tirsdag 27.november på Quality, Grålum. Kommer tilbake med mer informajson litt nærmere. Årets tema er Hønsehirse. Hold av datoen !
 • Vi vil poengtere noen viktige sikkertsmomenter i forbindelse med levering av korn på våre mottak:

  • Besøkende til våre anlegg skal ikke oppholde seg unødvendig i tippesonen. Ved tipping må samtlige holde god avstand til baklem.
  • Bønder/Transportører må sjekke tilstanden på sikkerhetskjettingen på samtlige kasser/hengere jevnlig.
  • Sjekke at trekkrok er låst før tipping.

NYTTIGE LINKER:

 • Kornguiden 2018-19 finner dere HER
 • Leveringsseddel finner dere HER
   

ARKIV: