Hjem » Kornpriser

Kornpriser

Noteringspriser for Østfoldkorn SA avdeling Halden og Sandesund. Prisene gjelder for norskprodusert vare av basiskvalitet og er IKKE fratrukket omsetningsavgift eller analyse/ avregningskostnader.

Det taes også forbehold om feil eller endring av noteringsprisene til markedsregulator noteringspris (kr. pr. kg)

Rug (mat og fòr)
Skal fraktes til Larvik for rens av mjøldrøye. Det vil bli belastet et frakttrekk på disse partiene, Østfoldkorn tilstreber å tilby rimeligste alternativ frakt. I tillegg blir det fra sesongen 2023-24 innført en oppstartsavgift for rens av all rug på 6,3øre/kg.

Oljefrø, erter og åkerbønner
Målpris for oljefrø ble i jordbruksforhandlingene besluttet suspendert kommende sesong grunnet den ekstraordinære situasjonen i det globale råvaremarkedet. For erter, åkerbønner og oljefrø vil det derfor kommende sesong noteres ukespriser under lokale kornpriser på denne siden. Prisene blir lagt inn så snart de er klare.

Priser

Hvete, matkvalitet
4,67Uke 35
4,67Uke 36
4,67Uke 37
4,67Uke 38
4,67Uke 39
Oljefrø
7,68Uke 35
7,68Uke 36
7,68Uke 37
7,68Uke 38
7,68Uke 39
Havre
3,73Uke 35
3,73Uke 36
3,73Uke 37
3,73Uke 38
3,73Uke 39
Bygg
3,84Uke 35
3,84Uke 36
3,84Uke 37
3,84Uke 38
3,84Uke 39
Rughvete
3,74Uke 35
3,74Uke 36
3,74Uke 37
3,74Uke 38
3,74Uke 39
Erter
5,45Uke 35
5,45Uke 36
5,45Uke 37
5,45Uke 38
5,45Uke 39
Rug, fòrkvalitet
3,089Uke 35
3,089Uke 36
3,089Uke 37
3,089Uke 38
3,089Uke 39
Rug, matkvalitet
3,999Uke 35
3,999Uke 36
3,999Uke 37
3,999Uke 38
3,999Uke 39
Hvete, fòrkvalitet
3,97Uke 35
3,97Uke 36
3,97Uke 37
3,97Uke 38
3,97Uke 39
Åkerbønner
6,67Uke 35
6,67Uke 36
6,67Uke 37
6,67Uke 38
6,67Uke 39

Kvantumsbonus

Kvantumsbonus
Det vil også for sesongen 2023-24 utbetales et kvantumstillegg.

200-399t 400-599t 600-799t 800-999t >1000t
30kr/tonn 40kr/tonn 50kr/tonn 60kr/tonn 70kr/tonn

 

Leielagring av korn 2023-24

Østfoldkorn SA tilbyr leielagring av korn for sesongen 2023-24. Kostnad for leielagring vil være  10øre/kg for avregning etter nyttår. Partiene blir normalt avregnet i uke 4 (2024), men vi er fleksible ved andre ønsker. Ved innløsning før nyttår vil lagerkostnaden være 8øre/kg.

Kvantum som kan legges på lager er begrenset til 8.000t totalt for selskapet. Mulighetene for dette vil derfor kunne avsluttes på kort tid. Vi vil opplyse fortløpende om status.

Hvete, bygg, havre og rughvete med vanninnhold under 23% kan legges på lageravtale.

NB: Vær nøye med et klart og tydelig kryss for leielagring på leveringsseddel og si fra på mottaket ved levering!

 

 

Etterbetaling til andelseierne

Etterbetaling til andelseiere avhenger av selskapets økonomiske resultat og årsmøtets disponeringer av årsresultat. Etterbetalingen vil dermed variere fra år til år (tall i øre/kg).

2018 2019 2020 2021 2022
15kr/tonn 30kr/tonn 50kr/tonn 50kr/tonn 50kr/tonn

Tørketabell 2023-24

Tørkekostnadene kan i høst bli preget av variasjonene i energiprisene. Tørketabellen vil derfor være variabel og legges ut oppdatert på denne siden fortløpende.

Tørketabellen for perioden finner du HER.