Hjem » Kornpriser

Kornpriser

Noteringspriser for Østfoldkorn SA avdeling Halden og Sandesund. Prisene gjelder for norskprodusert vare av basiskvalitet og er IKKE fratrukket omsetningsavgift eller analyse/ avregningskostnader.

Det taes også forbehold om feil eller endring av noteringsprisene til markedsregulator noteringspris (kr. pr. kg)

Rug (mat og fòr)
Skal fraktes til Larvik for rens av mjøldrøye. Det vil bli belastet et frakttrekk på disse partiene, Østfoldkorn tilstreber å tilby rimeligste alternativ frakt. I tillegg blir det fra sesongen 2023-24 innført en oppstartsavgift for rens av all rug på 6,3øre/kg.

Oljefrø, erter og åkerbønner
Målpris for oljefrø ble i jordbruksforhandlingene besluttet suspendert kommende sesong grunnet den ekstraordinære situasjonen i det globale råvaremarkedet. For erter, åkerbønner og oljefrø vil det derfor kommende sesong noteres ukespriser under lokale kornpriser på denne siden. Prisene blir lagt inn så snart de er klare.

Priser

Hvete, matkvalitet
4,67Uke 17
4,67Uke 18
4,67Uke 19
4,67Uke 20
4,67Uke 21
Hvete, fòrkvalitet
3,97Uke 17
3,97Uke 18
3,97Uke 19
3,97Uke 20
3,97Uke 21
Havre
3,73Uke 17
3,73Uke 18
3,73Uke 19
3,73Uke 20
3,73Uke 21
Bygg
3,84Uke 17
3,84Uke 18
3,84Uke 19
3,84Uke 20
3,84Uke 21
Rughvete
3,74Uke 17
3,74Uke 18
3,74Uke 19
3,74Uke 20
3,74Uke 21
Rug, matkvalitet
4,049Uke 17
4,029Uke 18
4,009Uke 19
3,999Uke 20
3,999Uke 21
Rug, fòrkvalitet
3,089Uke 17
3,089Uke 18
3,089Uke 19
3,089Uke 20
3,089Uke 21
Oljefrø
7,68Uke 17
7,68Uke 18
7,68Uke 19
7,68Uke 20
7,68Uke 21
Erter
5,45Uke 17
5,45Uke 18
5,45Uke 19
5,45Uke 20
5,45Uke 21
Åkerbønner
6,67Uke 17
6,67Uke 18
6,67Uke 19
6,67Uke 20
6,67Uke 21

Kvantumsbonus

Kvantumsbonus
Det vil også for sesongen 2023-24 utbetales et kvantumstillegg.

200-399t 400-599t 600-799t 800-999t >1000t
30kr/tonn 40kr/tonn 50kr/tonn 60kr/tonn 70kr/tonn

 

Leielagring av korn 2023-24

Østfoldkorn SA tilbyr leielagring av korn for sesongen 2023-24. Kostnad for leielagring vil være  10øre/kg for avregning etter nyttår. Partiene blir normalt avregnet i uke 4 (2024), men vi er fleksible ved andre ønsker. Ved innløsning før nyttår vil lagerkostnaden være 8øre/kg.

Kvantum som kan legges på lager er begrenset til 8.000t totalt for selskapet. Mulighetene for dette vil derfor kunne avsluttes på kort tid. Vi vil opplyse fortløpende om status.

Hvete, bygg, havre og rughvete med vanninnhold under 23% kan legges på lageravtale.

NB: Vær nøye med et klart og tydelig kryss for leielagring på leveringsseddel og si fra på mottaket ved levering!

 

 

Etterbetaling til andelseierne

Etterbetaling til andelseiere avhenger av selskapets økonomiske resultat og årsmøtets disponeringer av årsresultat. Etterbetalingen vil dermed variere fra år til år (tall i øre/kg).

2018 2019 2020 2021 2022
15kr/tonn 30kr/tonn 50kr/tonn 50kr/tonn 50kr/tonn

Tørketabell 2023-24

Tørkekostnadene kan i høst bli preget av variasjonene i energiprisene. Tørketabellen vil derfor være variabel og legges ut oppdatert på denne siden fortløpende.

Tørketabellen for perioden finner du HER.