Bemerkningen inn i ny kornsesong

Dere er helt i startfasen av en ny innhøstingssesong og vi på mottakene er klare for våre oppgaver. Under har vi listet opp de endringene som er gjort fra forrige sesong. Viktig at dere gjør dere kjent med disse. 

  • Nedre grense for proteinnivå i mathvete er 11,5%, ikke som tidligere hvor 11,3% ble avrundet opp.
  • Mjøldrøye i korn er en utfordring. Strenge krav til innhold av mjøldrøye i korn er skjerpet ytterligere. På våre mottak skal det tas forhåndsprøve av alle rugpartier FØR tipping. Østfoldkorn tar ikke imot partier hvor det observeres mjøldrøye. Felleskjøpet tilbyr rensing av partier med mjøldrøye i Larvik. Østfoldkorn kan bistå med kontaktpunkter i Larvik.
  • En samlet kornbransje er enige om en kraftig økning i pristrekk ved manglende godkjenning av KSL. Pristrekket øker fra 2 til 10 øre/kg. I tillegg blir matkorn nedgradert til fòrkvalitet om ikke godkjenningen er i orden på leveringstidspunket. 
  • Matkornanalyser er krevende å gjennomføre på rått korn. Partier som har vanninnhold på 23% eller mer vil vi måtte sortere som fòrkvalitet. Grunnen til dette er at det ikke er mulig å ta korrekte ananlyser for å fastsette riktig kvalitet når vanninnholdet blir for høyt.

Vi ønsker alle en positiv innhøstingstid fremover med gode avlinger av ypperste kvalitet :-)