Har dere husket KSL?

KSL er kornbransjens felles løsning for dokumentert kvalitetsproduksjon. Industrien som er mottaker av deres råvarer stiller krav om dette i tillegg til de kjente kvalitetskriteriene.

For en etablert KSL betinger en egenrevisjon årlig. I tillegg skal aktuelle avvik være lukket i henhold til fristene som er gitt etter eksterne revisjoner.

Det er to forhold som må være i orden FØR kornlevering.

  1. Egenrevisjonen må være gjennomført og godkjent.
  2. Avvik etter ekstern revisjon på gården må være lukket.

Om et eller flere av disse punktene ikke er i orden blir det foretatt pristrekk på 10 øre/kg. I tillegg blir matkorn nedgradert til fòrkvalitet (med 10 øre/kg trekk i tillegg).

Vi oppfordrer alle til å sjekke at dette er i orden nå i forkant av levering !