Velkommen til Østfoldkorn SA

Østfoldkorn SA ønsker alle velkommen til vår nettside. Målet vårt er å bruke siden til informasjon og annet som vi mener kan være av interesse for kornprodusenter og ellers andre bransjeinteresserte. Vil også oppfordre til å besøke vår Facebookside, her publiserer vi fortløpende aktuelle nyheter og endringer.

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2021  
Årsmelding og regnskap for 2021 er klar. Leste den ned HER! Vi vil også innen få dager få trykte utgaver tilgjengelige på begge mottak også.                             

SMITTERVERN
Situasjonen tilsier at vi fortsatt må praktisere nøye smittevern på våre anlegg. Våre oppholdsrom vil derfor dessverre være avstengt. Takk for at du som kornleverandør støtter opp om dette slik at vi kan sikre normal drift av vår samfunnskritiske forsyningfunksjon!

ENDRINGER I PRISLØYPE FRA MARKEDSREGULATOR
Mathvete:
Basisprisen går opp 3 øre fra uke 1/2022
Fòrhvete, Bygg, Havre, Fòrrug: Basisprisen går opp 2 øre fra uke 51/2021
Matrug: Basisprisen går ned 5 øre fra uke 51/2021
Oljefrø, Erter og Åkerbanner: Basisprisen går opp 5 øre fra uke 1/2022

INFORMASJON OM KORNÅRET 2021-22
I år som i fjor vil vi gjennomføre smitteverntiltak. Vi er helt avhengig av å minimere muligheten for smitte av ansatte, vi vil derfor gjøre en del tiltak for å redusere kontakten mellom ansatte og produsenter/leverandører på mottaket. Disse vil fortløpende bli kommunisert på vår facebookside og via sms. 

Spesielle smittetiltak:
Østfoldkorn forholder seg til myndighetens retningslinjer og gjør det vi kan for å bidra til redusert smittespredning, samtidig som vi er bevisst vårt ansvar i å opprettholde normal vareforsyning til matmelmøller og kraftfôrindustri.

Viktig at leveringsseddel blir utfylt før dere kommer til mottaket. Pause/kafferom vil være stengt gjennom sesongen. Toaletter vil heller ikke være tilgjengelige. Videre instruksjoner vil bli gitt på mottaket.

Sikkerhet på mottaket:
Vi vil poengtere noen viktige sikkertsmomenter i forbindelse med levering av korn på våre mottak:

  • Besøkende til våre anlegg skal ikke oppholde seg unødvendig i tippesonen. Ved tipping må samtlige holde god avstand til baklem.
  • Bønder/Transportører må sjekke tilstanden på sikkerhetskjettingen på samtlige kasser/hengere jevnlig.
  • Sjekke at trekkrok er låst før tipping.

Kvantumstillegg:
          > 200 tonn: +30 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 400 tonn: +40 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 600 tonn: +50 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 800 tonn: +60 kr/tonn omregnet tørr vare
          > 1000 tonn: +70 kr/tonn omregnet tørr vare

Kvalitetsbestemmelser:
          Henviser til FKA kornguiden 2021/22!

Har dere Ksl i orden?
KSL er kornbransjens felles løsning for dokumentert kvalitetsproduksjon. Industrien som er mottaker av deres råvarer stiller krav om dette i tillegg til de kjente kvalitetskriteriene.

For en etablert KSL betinger en egenrevisjon årlig. I tillegg skal aktuelle avvik være lukket i henhold til fristene som er gitt etter eksterne revisjoner.

Det er to forhold som må være i orden FØR kornlevering.

Egenrevisjonen må være gjennomført og godkjent.
Avvik etter ekstern revisjon på gården må være lukket.
Om et eller flere av disse punktene ikke er i orden blir det foretatt pristrekk på 10 øre/kg. I tillegg blir matkorn nedgradert til fòrkvalitet (med 10 øre/kg trekk i tillegg).

Vi oppfordrer alle til å sjekke at dette er i orden nå i forkant av levering !

Såkornrensing:
          Såkornrensing skjer i Halden etter avtale med anlegget.
          Rensing andelseier: 0,55 kr/kg
          Rensing ikke andelseier: 0,75 kr/kg

TILLEGG FOR ERTER OG ÅKERBØNNER I SESONGEN 2021/22
Norske forbrukere ønsker i økende grad mat basert på norsk protein. I et samarbeid med Felleskjøpet Agri vil derfor Østfoldkorn betale et tillegg på 15 øre/kg for åkerbønner og 7 øre/kg for erter utover gjeldende noteringspriser. Tillegget gjelder for åkerbønner og erter levert til vårt anlegg i Sandesund i kornsesongen 2021/2022.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020
Nå er Årsberetning og regnskap 2020 klar for nedlasting. Du finner den HER! Skulle du ønske papirutgaven er det bare å ta kontakt med oss.


ÅRSRESULTAT  2020
Østfoldkorn hadde et sterkt økonomisk resultat for 2020. Omsetningen var på rekordhøye 262 millioner kroner etter svært gledelige kornvolumer både i vintermottaket og i sesong. Med god drift, vellykkede vedlikeholdsprosjekter og tett kostnadskontroll ender selskapet opp med et resultat etter skatt på 8 millioner kroner. Det ligger dermed an til en hyggelig etterbetaling til kornprodusentene som eier og leverer til Østfoldkorn SA også denne våren. En stor takk til de ansatte og kornprodusentene våre!

ØNSKER DU Å BLI ANDELSEIER?
Vi håper og ønsker at du som leverer korn til oss ønsker å bli medeier i selskapet. Ta kontakt med oss om mer informasjon. Skjema for innnmelding finner du HER.
 

NYTTIGE LINKER:

  • Årsberetning og regnskap 2021 finner du HER
  • Innmeldingsskjema som andelseier finner du HER
  • Kornguiden 2021-22 finner dere HER
  • Leveringsseddel finner dere HER
  • Vedtekter for Østfoldkorn finner dere HER.