Om oss

Avdeling Halden | Avdeling SandesundHistorie | Organisasjon

Øsfoldkorn SA er et eierselskap for Halden Kornsilo & Mølle og Sandesund Kornsilo. Virksomheten består i mottak, behandling og utskipning av korn. Anleggene i Halden leierenser også såkorn. Selskapet mottok, behandlet og skipet ut ca. 75 000 tonn korn, oljefrø og erter i 2020. Dessuten er anleggene i Halden og Sarpsborg transittanlegg for møller i indre / øvre Østfold for overskuddskorn som skal til Vestlandet / Trøndelag. I 2020 mottok vi 20 000 tonn Transitt.

Nøkkeltall 2020:

 

Avdeling Halden Sandesund
Mottak Produsentkorn 28 876 tonn 44 241 tonn

Bruttoomsetning

262 millioner